Terschellinger Ondernemers Vereniging

Marketing

Het Terschellinger Marketing Fonds is -mede op initiatief van de TOV- opgericht in opdracht van het Terschellinger Ondernemers Fonds. Het Terschellinger Marketing Fonds heeft als doel het (doen) uitvoeren van eilandbrede marketing en promotie.

Verdere informatie vindt u hier. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via info@terschellinger-ondernemersfonds.nl

Dé officiele website van Terschelling is Terschelling.site.