Terschellinger Ondernemers Vereniging

Jaarplan

Jaarplan 2022

Op de Algemene Leden Vergadering van 8 november 2021 is het jaarplan door de leden goedgekeurd.

Speerpunten van de TOV in 2022

Centrale thema's

1.Nauw betrokken zijn bij de marketing en promotie. In overleg met TOF en TMF informatie zoals bereikcijfers van beide fondsen doorzetten naar de leden.

 1. Gemeentelijk beleid proactief beïnvloeden. Voortzetting deelname in de Economische Kerngroep Corona. Meermalen per jaar of bij belangrijke zaken eerder gesprekken met het college voeren. De TOV is vertegenwoordigd in het recreatieplatform met 2 zetels.

 2. Toeristische ontwikkeling monitoren en daar leden over informeren (meten=weten) Informatie vanuit Vertrouwenspersoon, Rederij Doeksen, VVV, gemeente Terschelling, TOF, SBB en anderen. Zorgen dat bovenstaande partijen het als hun taak gaan zien dat er tijdig afgestemde gezamenlijke informatie komt voor ondernemers zodat er actie ondernomen kan worden en er door TOV externen uitgenodigd kunnen worden om ondernemers bij te spijkeren en te informeren.

 3. Representativiteit vertegenwoordiging TOV De TOV wil met haar ledenbestand een afspiegeling zijn van ondernemend Terschelling in de breedste zin van het woord. Daartoe wil zij er voor zorgen dat: Nieuwe leden werven met name onder jonge ondernemers, ZP’ers (zelfstandig professionals) en specifieke doelgroepen (agrariërs, bedrijventerrein, etc.).

Daartoe voert de TOV uit Voortzetting van de wervingsactie (1e jaar lidmaatschap zonder kosten) Kwalitatief hoogwaardige bijeenkomsten met externe sprekers, ondernemersbezoeken om te leren van elkaar enz. *Daartoe gebruikt de TOV ook sociale media: FB, Instagram, Twitter en houdt haar website up-to-date en communiceert zij actief met haar leden via nieuwsbrieven en facebook berichten.

 1. Samenwerking intensiveren tussen ondernemers op het eiland -Voortzetten van het nauwe overleg in de Economische Kerngroep Corona, indien weer nodig -Intensiveren samenwerking met Terschelling Energie, TCV, SAM, VAW, NO, LTO en anderen, ten behoeve van het algemeen belang van ondernemend Terschelling -Zinvolle verbindingen leggen tussen de leden -Netwerk verbeteren van alle ondernemers door indien mogelijk bijeenkomsten/borrels te organiseren.

Resultaten

Welke resultaten willen we eind 2022 geboekt hebben?

 1. Groei van ledenaantal waarin in ieder geval vertegenwoordigd zijn ZP’rs, jongere generatie en specifieke doelgroepen
 2. Uitgevoerde jaaragenda
 3. Aantal georganiseerde bijeenkomsten met minimaal opkomstpercentage
 4. Verder met het plan van aanpak voor Personele Huisvestingsbeleid gemeente Terschelling
 5. Stimuleren samenwerking tussen ondernemers bij oplossingen voor het tekort aan personeel in bepaalde branches
 6. Een geïnformeerd en daadkrachtig bestuur: voltallig
 7. Optimale communicatie m.b.t. duurzame verbeteringen voor eilander bedrijven

20211108 Jaarplan TOV 2022.docx.pdf

Begroting 2022

De begroting voor 2022 is door de ALV van 8 november 2021 goedgekeurd.

begroting%202022